Home

Preventum Webdesign ©

Home.

Middenstand .

Verenigingsleven.

Participatie.

't Stadhoes.

Plaatselijk Belang.

OBS de Dreske.

Brede School.

Documenten.

Contact.

‘t Stadhoes

 

In 1983 is er in Roswinkel een dorpshuis gekomen dat de oude gymzaal

moest gaan vervangen.

In het dorpshuis waren een vergaderzaaltje, een biljartruimte c.q. hal en

een gymzaal ondergebracht.

 

 

De eerste jaren was het beheer in handen van de Sociale Dienst van de

gemeente Emmen.

In 1991 werd een aantal mensen bereidwillig gevonden dit beheer over

te nemen en werd een stichting in het leven geroepen.

 

 

In 1996 is het gebouw uitgebreid met een vergaderzaal die een capiciteit

aan kan van ongeveer 60 personen.

Van de hal werd een keuken annex bar gemaakt.

In de gymzaal zijn behalve de leerlingen van de basisischool ook nog

Een volleybalgroep, meerdere gymgroepen en o.a. de volksdansgroep

actief.

 

 

De biljartzaal is tevens geschikt voor vergaderingen voor groepen tot

ongeveer 15 personen. In het dorpshuis zijn verschillende

biljartgroepen, een sjoelgroep en de peuterspeelzaal

gevestigd.

 

Er is nog ruimte voor activiteiten zowel overdag als in

De avond.

Voor vragen hierover of voor andere zaken betreffende het dorpshuis

kunt u terecht bij onze beheerster:

 

Dorpshuis, 0591-354239