Home

Preventum Webdesign ©

Home.

Middenstand .

Verenigingsleven.

Participatie.

't Stadhoes.

Plaatselijk Belang.

OBS de Dreske.

Brede School.

Documenten.

Contact.

Nbvp  Vrouwen van Nu

 

De NBvP is een organisatie van vrouwen met hart voor de leefomgeving in plattelands-

en stedelijke gebieden en is als zodanig bedoeld voor alle vrouwen.

Vaste activiteiten zijn de maandelijkse afdelingsavonden.

Deze vinden plaats op de dinsdagavonden in een plaatselijke horecagelegenheid of in het

dorpshuis. Andere activiteiten zijn de interessegroepjes, zoals o.a. de fietsgroep, kaarten

maken, uitstapjes, enz..

 

Contactpersonen:    

 

Annie Siepe (1e secretaris) & Adelheid Frieswijk (2e secretaris)

 

Post adres:                                Annie Siepe

                                                Roswinkelerstraat 114

                                                7895 AR Roswinkel

 

Telefoon:                                 0591-353699

Mailadres:                                vrouwenvannuroswinkel@gmail.com