Home

Preventum Webdesign ©

Home.

Middenstand .

Verenigingsleven.

Participatie.

't Stadhoes.

Plaatselijk Belang.

OBS de Dreske.

Brede School.

Documenten.

Contact.

Vrouwen van Nu

 

Vrouwen van Nu is een organisatie van vrouwen met hart voor de leefomgeving in

Plattelands en stedelijke gebieden en is als zodanig bedoeld voor alle vrouwen.

In Roswinkel zijn de leden momenteel tussen de 35 en 85 jaar.
 

Heeft u interesse?

Kom dan gerust een keer een afdelingsavond bijwonen.

Vaste activiteiten zijn de maandelijkse afdelingsavonden die plaats vinden op de derde
      dinsdag van de maand in dorpshuis ’t Stadhoes, Stad 15 te Roswinkel.
      Andere activiteiten zijn de interessegroepjes, zoals o.a. de fietsgroep, kaarten maken,

uitstapjes, enz..

 

Contactpersonen:    

 

Anna Meijering (1e secretaris) & Jenny Lensink (2e secretaris)

 

Postadres:                            Anna Meijering

                                            Roswinkelerkanaal n.z. 7

                                            7895 TT Roswinkel

 

Telefoon:                             0591-353374

Mailadres:                             vrouwenvannuroswinkel@gmail.com