Home

Preventum Webdesign ©

Home.

Middenstand .

Verenigingsleven.

Participatie.

't Stadhoes.

Plaatselijk Belang.

OBS de Dreske.

Brede School.

Documenten.

Contact.

Vrouwengroep Roswinkel

 

Werken aan zelfontwikkeling en bewustwording is het doel van onze groep.

We komen één keer per maand samen. We werken daarbij met thema's.

Een enkele keer is er een creatieve bijeenkomst.

In overleg worden de dagen en de tijden vastgesteld.

Onze activiteiten vinden plaats in het dorpshuis 't Stadhoes.

 

Contactpersoon:    

 

Mevr. Henny Hoiting

0591-352561