Home

Preventum Webdesign ©

Home.

Middenstand .

Verenigingsleven.

Participatie.

't Stadhoes.

Plaatselijk Belang.

OBS de Dreske.

Brede School.

Documenten.

Contact.

 

Jeugd van vroeger

                                                                                              Volg ons:

REO biedt diverse lessen aan:

 

Kleuters/Junioren

 

De kinderen kunnen zich spelenderwijs goed uitleven tijdens de lessen.

Vanaf ca. 2,5 jaar kunnen de kinderen bij de gym. Er is een peuter/kleuter groep en een

juniorengroep.  Gymnastiek is een zeer goede basis voor de ontwikkeling van een kind.
      Er worden leuke spellen gedaan en allerlei toestellen komen aan bod zoals ringen en

trampoline.

 

Sport & spel

 

Een combinatie van sport en spel in één les, zoals badminton, volleybal, kegelvoetbal,

spieroefeningen, bewegen op muziek, etc. volwassenen m/v, ieder op zijn/haar eigen

niveau. De leeftijdsopbouw is nu van veertiger t/m zeventiger en zowel man als vrouw.

 

Aerobics

 

Onder de verzamelnaam Aerobics worden afwisselende lessen gegeven, zoals steps,

zumba, bokwa, bbb, pilates,etc. Begint met warming up en eindigt met cooling down.

 

Badminton

 

Nieuw: badmintonnen bij REO!

 

 

Lestijden

 

Peuters/kleuters dinsdag          16.15-17.00 uur

 

Junioren             dinsdag         17.00-18.00 uur

 

Badminton      woensdag        18.30-19.30 uur

 

Sport en spel      woensdag     19.30-20.30 uur

 

Aerobics          woensdag       20.30-21.15 uur

 

Interesse om mee te doen of een keer te komen kijken?

 

Iedereen mag komen proefdraaien, drie keer vrijblijvend!

 

De lessen vinden plaats in de gymzaal van het dorpshuis (Stad 15).

 

 

Email REO: gymverenigingreo@gmail.com of mevr. A. Schuring, 0591-357357