Home

Preventum Webdesign ©

Home.

Middenstand .

Verenigingsleven.

Participatie.

't Stadhoes.

Plaatselijk Belang.

OBS de Dreske.

Brede School.

Documenten.

Contact.

 

Jachtcombinatie Roswinkel

 

Wie zijn wij?

Jagers:        Lammert Groen en Henk Mos

Wat doen wij?

-    Wild- en faunabeheer in Roswinkel

-    Jagen op haas,fazant, wilde eend, houtduif, vos/ree om de populaties te beheren

-    Vragen beantwoorden op jachtgebied

-    Jachthonden gaan mee voor het opsporen van (aan)geschoten of ziek wild
 

Daarnaast worden wij ingeschakeld om op te treden bij (dreigende) landbouwschade.

Schade kan veroorzaakt worden door de wildsoorten, maar ook door dieren dien in

principe het hele jaar beschermd zijn, zoals knobbelzwanen, meerkoeten, ganzen en

roeken. Eén en ander is vastgelegd in de jachtwet. Hierin vindt een goede afstemming

plaats tussen de belangen van de landbouw (schadebestrijding), natuurbescherming

(behoud van de soorten) en de jacht.

 

Inmiddels zijn er in Roswinkel mooie wandelgebieden gerealiseerd.
      Wij stellen het ten zeerste op prijs als u tijdens het wandelen met uw hond,
     deze aangelijnd houdt.
      Dit in verband met de daar levende dieren, die bijna het hele jaar door, afhankelijk

van de soort, broeden en/of jongen krijgen en groot brengen.

Wij zijn lid van de landelijke organisatie Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
      (KNJV) en van de regionale organisatie Wildebeheereenheid (WBE) 'De Dalgronden'.
      Voor meer informatie kunt u uiteraard ook terecht op de site: www.KNJV.nl

Een gedeelte van de opbrengst van het wild vloeit rechtstreeks terug naar het

verenigingsleven in Roswinkel.

Het bedrag wordt onder de verenigingen verdeeld door De

Jachtcommissie.

De Jachtcommissie bestaat uit de heer J. Middelkamp en de heer J. Wierenga.

 

Wilt u meer weten over het wild- en faunabeheer in Roswinkel?
      Dan kunt u bellen met:  Dhr. L. Groen, telefoonnummer 0591-353207