De Windturbines komen naar Pottendijk

Het moet al raar lopen wil de locatie Pottendijk niet in aanmerking komen voor 17 windturbines. Wilt u meer lezen en weten over dit onderwerp, volg dan de volgende link, die komt uit bij de webpagina waar alle relevante documenten over het windgebeuren op staan.Plaatselijk Belang zal in samenwerking met de overige 5 dorpen in het gebied samen blijven optrekken om het gebied er zo goed mogelijk vanaf te laten komen voor wat de betreft de plaatsing maar zeker ook gaan vechten voor een zo groot mogelijke compensatie voor het gebied. De molens tegenhouden kunnen we niet en hebben we ook nooit gekund, die besluitvorming is al in 2000 op Europees niveau genomen en in 2004 door de voltallige gemeenteraad van Emmen goedgekeurd.

Lees de stukken zelf door en vorm een oordeel over de structuurvisie. Het is mogelijk hier een zienswijze tegen in te dienen bij het college van B&W van Emmen (zie daarvoor de website van de gemeente). Op de fb pagina van Mondenplatform, zullen wij u ook zoveel mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen.