NBvP Vrouwen van Nu

De NBvP is een organisatie van vrouwen met hart voor de leefomgeving in plattelands- en stedelijke gebieden en is als zodanig bedoeld voor alle vrouwen. Vaste activiteiten zijn de maandelijkse afdelingsavonden. Deze vinden plaats op de dinsdagavonden in een plaatselijke horecagelegenheid of in het dorpshuis. Andere activiteiten zijn de interessegroepjes, zoals o.a. de fietsgroep, kaarten maken, uitstapjes, enz..

Contactpersonen:    

Annie Siepe (1e secretaris) & Adelheid Frieswijk (2e secretaris)

Post adres:                              Annie Siepe
                                                 Roswinkelerstraat 114
                                                 7895 AR Roswinkel

Telefoon:                                 0591-353699
Mailadres:                                vrouwenvannuroswinkel@gmail.com