Het Plaatselijk Belang Roswinkel is een belangenvereniging voor alle inwoners van Roswinkel. De gemeente Emmen, waartoe ons dorp behoort, beschouwt het het bestuur van Plaatselijk Belang Roswinkel als één van haar Erkende Overlegpartners. De andere Erkende Overlegpartners zijn de besturen van de andere dorpsbelangenverenigingen van de gemeente Emmen (bijv. Emmer-Compascuum en Nieuw-Weerdinge).
Zaken die met de gemeente Emmen afgestemd en besproken worden, zijn onder andere bestemmingsplannen, wegenaanleg, speel- en groenvoorzieningen en verkeersveiligheid.
Ook zaken als het uitbreiden van bedrijfsaccommonodatie(s) komen aan de orde en deze zal de gemeente altijd eerst met het bestuur van Plaatselijk Belang afstemmen.
Vier keer per jaar houdt het Plaatselijk Belang Roswinkel een algemene ledenvergadering voor haar leden. Het doel van deze vergadering is het uitwisselen van informatie ons dorp betreffend. Verder proberen we voor de vergaderingen een spreker uit te nodigen.
Lidmaatschap:
Een ieder die lid is van Plaatselijk Belang Roswinkel ontvangt automatisch 3x per jaar "Rond de Klok". Het lidmaatschap bedraagt 6,-- euro per jaar.
Mocht u lid willen worden, dan kunt u het beste even contact opnemen met iemand van het bestuur.

Postadres:
Roswinkelerstraat 139a
7895 AS Roswinkel

Mailadres:
plb.roswinkel@live.nl

Het bestuur:

  • Voorzitter:                                  A. de Vries                06-13080495    
  • Secretaris:                                 G. Kleinenberg         0591-351148
  • Penningmeester:                      F. Oosting                 0591-353627       
  • Bestuurslid                                A. Schoonbeek        
  • Bestuurslid                                M. Potze                    06-40262533


Het plaatselijk Belang Roswinkel is op zoek naar nieuwe bestuursleden die het team willen versterken! Indien u geinteresseerd bent om plaats te nemen binnen het bestuur of meer informatie wilt over de functie dan kunt u het beste even contact opnemen met 1 van de huidige bestuursleden.

Windkracht 3 / Windmolens