Zet alvast in uw agenda!


19 oktober 2017                  Ledenvergadering plaatselijk belang Roswinkel.
                                              Aanvang: 20.00 uur
                                              Locatie: 't Stadhoes

13-25 November 2017        Copy dorpskrant plaatselijk belang inleveren.

25 januari 2018                    Jaarvergadering plaatselijk belang Roswinkel.
                                              Aanvang: 20.00 uur
                                              Locatie: 't Stadhoes


heeft u iets wat u wilt vermelden op de agenda voor Roswinkel?? mail dan naar Website-roswinkel@hotmail.com!