In 1983 is er in Roswinkel een dorpshuis gekomen dat de oude gymzaal moest gaan vervangen.
In het dorpshuis waren een vergaderzaaltje, een biljartruimte c.q. hal en een gymzaal
ondergebracht.


De eerste jaren was het beheer in handen van de Sociale Dienst van de gemeente Emmen.
In 1991 werd een aantal mensen bereidwillig gevonden dit beheer over te nemen en werd een
stichting in het leven geroepen.


In 1996 is het gebouw uitgebreid met een vergaderzaal die een capiciteit aan kan van ongeveer 60 personen. Van de hal werd een keuken annex  bar gemaakt.
In de gymzaal zijn behalve de leerlingen van de basisischool ook nog een volleybalgroep, meerdere gymgroepen en o.a. de volksdansgroep actief.


De biljartzaal is tevens geschikt voor vergaderingen voor groepen tot ongeveer 15 personen. In het dorpshuis zijn verschillende biljartgroepen, een sjoelgroep en de peuterspeelzaal gevestigd.


Er is nog ruimte voor activiteiten zowel overdag als in de avond. Voor vragen hierover of voor andere zaken betreffende het dorpshuis kunt u terecht bij onze beheerster:  • Dorpshuis, 0591-354239

't Stadhoes